nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng Star Movies 16/9/2017

Lịch phát sóng Star Movies 16/9/2017
00:15FLORENCE FOSTER JENKINS
02:10SPARE PARTS : ĐỒ BỎ ĐI
04:05HUDSON HAWK : ĐẠO CHÍCH HUDSON HAWK
05:45STOMP THE YARD : ĐIỆU NHẢY SÔI ĐỘNG
07:40SWALLOWS AND AMAZONS : TRÒ CHƠI CƯỚP BIỂN
09:20THE HOUSE BUNNY : THỎ NHÀ
11:00THE TERMINAL : SÂN GA
13:10TERM LIFE : KỲ HẠN SỐNG
14:45INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE : NGÀY ĐỘC LẬP: TÁI CHIẾN
16:45TROLLS : QUỶ LÙN TINH NGHỊCH
18:20ICE AGE: COLLISION COURSE : KỶ BĂNG HÀ: TRỜI SẬP
20:00KEEPING UP WITH THE JONESES : THEO SÁT GIA ĐÌNH NHÀ JONE
21:50MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 : ĐÁM CƯỚI HY LẠP 2
23:25THE ROCK : NHÀ TÙ ĐÁ

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Star Movies 16/9/2017