nGày 26/03/2019

Lịch phát sóng Star Movies 16/3/2018

Lịch phát sóng Star Movies 16/3/2018
01:20FORREST GUMP
03:45WORLD TRADE CENTER : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
06:00RULES DON’T APPLY : LUẬT VÔ HIỆU
08:10HANDS OF STONE : BÀN TAY ĐÁ
10:05ESTRANGED : LY GIÁN
11:45COLLIDE : QUÁI XẾ
13:30WORLD TRADE CENTER : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
15:45INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN TÀN KHỐC
17:50NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS : KHO BÁU QUỐC GIA: CUỐN SÁCH BÍ MẬT
20:00THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY : NGƯỜI HOBBIT: HÀNH TRÌNH VÔ ĐỊNH
22:55MEN IN BLACK II : ĐIỆP VỤ ÁO ĐEN 2

 

Lịch phát sóng Star Movies 16/3/2018