nGày 16/01/2019

Lịch phát sóng Star Movies 16/2/2018

Lịch phát sóng Star Movies 16/2/2018
00:10NATIONAL TREASURE : KHO BÁU QUỐC GIA
02:25NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS : KHO BÁU QUỐC GIA: CUỐN SÁCH BÍ MẬT
04:35I SPY : TÔI LÀ ĐIỆP VIÊN
06:20TANGLED : CÔNG CHÚA TÓC MÂY
08:05GROWN UPS 2 : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC 2
09:50MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI I
11:45NATIONAL TREASURE : KHO BÁU QUỐC GIA
14:00ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS : ALICE Ở XỨ SỞ TRONG GƯƠNG
16:00IRON MAN 3 : NGƯỜI SẮT 3
18:15THE BOSS BABY : NHÓC TRÙM
20:00BEAUTY AND THE BEAST : NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT
22:15MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI II

 

Lịch phát sóng Star Movies 16/2/2018