nGày 18/12/2018

Lịch phát sóng Star Movies 15/3/2018

Lịch phát sóng Star Movies 15/3/2018
01:45THE BFG : CHUYỆN CHƯA KỂ Ở XỬ SỞ KHỔNG LỒ
03:50MONSTERS UNIVERSITY : ĐẠI HỌC QUÁI VẬT
05:40MIKE AND DAVE NEED WEDDING DATES : MIKE VÀ DAVE: HẸN NÀNG NƠI LỄ CƯỚI
07:20TRESPASS AGAINST US : RŨ BỎ QUÁ KHỨ
09:05THE TRUMAN SHOW : CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRUMAN
10:55UP IN THE AIR : BAY LÊN TRỜI CAO
12:50LEGION : THIÊN BINH
14:35CHRONICLE : SỨC MẠNH VÔ HÌNH
16:05MIKE AND DAVE NEED WEDDING DATES : MIKE VÀ DAVE: HẸN NÀNG NƠI LỄ CƯỚI
17:45JACK REACHER
20:00THE SEA OF TREES : KHU RỪNG TỰ SÁT
21:55THOR: THE DARK WORLD : THOR: THẾ GIỚI BÓNG TỐI
23:50CHRONICLE : SỨC MẠNH VÔ HÌNH

 

Lịch phát sóng Star Movies 15/3/2018