nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng Star Movies 15/2/2018

Lịch phát sóng Star Movies 15/2/2018
01:50CARRIE PILBY
03:30THE BIRTH OF A NATION : CUỘC GiẢI PHÓNG
05:35CROSSFIRE : ĐỘT KÍCH
07:10FORCES OF NATURE : ĐIỀU TỰ NHIÊN
09:00THE ODD LIFE OF TIMOTHY GREEN : MẢNH ĐỜI KỲ LẠ CỦA TIMOTHY GREEN
10:50SPARK: A SPACE TAIL : SPARK: THIÊN DU KÝ
12:30ME BEFORE YOU : TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
14:2521 JUMP STREET : SỐ 21 PHỐ JUMP
16:20ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS : ALICE Ở XỨ SỞ TRONG GƯƠNG
18:20MONSTERS, INC. : CÔNG TY QUÁI VẬT
20:00HIDDEN FIGURES : NHÂN VẬT BÍ ẨN
22:15MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI I

 

Lịch phát sóng Star Movies 15/2/2018