nGày 18/12/2018

Lịch phát sóng Star Movies 14/3/2018

Lịch phát sóng Star Movies 14/3/2018
01:35THE MONSTER SQUAD : BIỆT ĐỘI QUÁI VẬT
03:05HELL OR HIGH WATER : KHÔNG LÙI BƯỚC
04:55PILGRIMAGE : CUỘC HÀNH HƯƠNG
06:35RAIDERS OF THE LOST ARK : INDIANA JONES VÀ CHIẾC RƯƠNG THÁNH TÍCH
08:35NATIONAL TREASURE : KHO BÁU QUỐC GIA
10:50VIRAL : MẦM CHẾT
12:25MEN IN BLACK II : ĐIỆP VỤ ÁO ĐEN 2
14:00THOR: THE DARK WORLD : THOR: THẾ GIỚI BÓNG TỐI
15:55RULES DON’T APPLY : LUẬT VÔ HIỆU
18:10MONSTERS UNIVERSITY : ĐẠI HỌC QUÁI VẬT
20:00LEGION : THIÊN BINH
21:45INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN TÀN KHỐC
23:50COLOSSAL : CÔ GÁI VÀ GÃ KHỔNG LỒ

 

Lịch phát sóng Star Movies 14/3/2018