nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng Star Movies 14/2/2018

Lịch phát sóng Star Movies 14/2/2018
00:20MAX STEEL
02:00BRACE FOR IMPACT : VỤ VA CHẠM
03:35INTRUDER : KẺ KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
05:10GOLD : MỎ VÀNG
07:15THE LAST WORD : ĐIỀU CUỐI CÙNG
09:10OLD DOGS : CHÓ GIÀ
10:45I SPY : TÔI LÀ ĐIỆP VIÊN
12:30GHOST TOWN : THỊ TRẤN MA
14:20TANGLED : CÔNG CHÚA TÓC MÂY
16:05NOW YOU SEE ME 2 : PHI VỤ THẾ KỶ 2
18:20SPARK: A SPACE TAIL : SPARK: THIÊN DU KÝ
20:00ME BEFORE YOU : TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
21:5521 JUMP STREET : SỐ 21 PHỐ JUMP
23:50DOCTOR STRANGE : PHÙ THỦY TỐI THƯỢNG

 

Lịch phát sóng Star Movies 14/2/2018