nGày 18/12/2018

Lịch phát sóng Star Movies 13/3/2018

Lịch phát sóng Star Movies 13/3/2018
01:55COLLIDE : QUÁI XẾ
03:40THE OMEN : ĐIỀM BÁO
05:35CHRONICLE : SỨC MẠNH VÔ HÌNH
07:05CHUCK
08:45ESTRANGED : LY GIÁN
10:25RULES DON’T APPLY : LUẬT VÔ HIỆU
12:35TRESPASS AGAINST US : RŨ BỎ QUÁ KHỨ
14:20UP IN THE AIR : BAY LÊN TRỜI CAO
16:15COLOSSAL : CÔ GÁI VÀ GÃ KHỔNG LỒ
18:10HELL OR HIGH WATER : KHÔNG LÙI BƯỚC
20:00MEN IN BLACK II : ĐIỆP VỤ ÁO ĐEN 2
21:35COLLIDE : QUÁI XẾ
23:20JACK REACHER

 

Lịch phát sóng Star Movies 13/3/2018