nGày 21/01/2019

Lịch phát sóng Star Movies 12/1/2018

Lịch phát sóng Star Movies 12/1/2018
CẬU BÉ RỪNG XANH/THE JUNGLE BOOK00:35 – 02:25
CÔ GÁI VÀ GÃ KHỔNG LỒ/COLOSSAL02:25 – 04:20
HUYỀN THOẠI PÊ-LÊ/PELE04:20 – 06:15
CÔNG CHÚA TÓC MÂY/TANGLED06:15 – 08:00
TRỰC TIẾP LỄ TRAO GIẢI CỦA HIỆP HỘI PHÊ BÌNH ĐIỆN ẢNH MỸ LẦN THỨ 23/THE 23RD CRITICS CHOICE MOVIE AWARDS LIVE08:00 – 10:10
TÁM KẺ HẬN THÙ/THE HATEFUL EIGHT10:10 – 13:00
CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBÊ: NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI/PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END13:00 – 15:50
NGÀY TẬN THẾ/ARMAGEDDON15:50 – 18:25
THIÊN ĐƯỜNG TĂM TỐI/DARK PARADISE18:25 – 20:00
LỄ TRAO GIẢI CỦA HIỆP HỘI PHÊ BÌNH ĐIỆN ẢNH MỸ LẦN THỨ 23/THE 23RD CRITICS CHOICE MOVIE AWARDS20:00 – 21:55
CHÀNG KỴ BINH CÔ ĐỘC/THE LONE RANGER21:55 – 23:59
Lịch phát sóng Star Movies 12/1/2018