nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng Star Movies 11/9/2017

Lịch phát sóng Star Movies 11/9/2017
00:20GHOST RIDER : MA TỐC ĐỘ
02:10THE ROCK : NHÀ TÙ ĐÁ
04:25JACK REACHER
06:35THE ODD LIFE OF TIMOTHY GREEN : MẢNH ĐỜI KỲ LẠ CỦA TIMOTHY GREEN
08:20MISSION: IMPOSSIBLE III : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI III
10:25SPARE PARTS : ĐỒ BỎ ĐI
12:20FLORENCE FOSTER JENKINS
14:10OLD DOGS : CHÓ GIÀ
15:40WORLD TRADE CENTER : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
17:50REIGN OVER ME : NGỰ TRỊ TRONG TÔI
20:00THE BIRTH OF A NATION : CUỘC GiẢI PHÓNG
22:05DEADPOOL
23:50FLORENCE FOSTER JENKINS

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Star Movies 11/9/2017