nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng Star Movies 11/1/2018

Lịch phát sóng Star Movies 11/1/2018
TRÔI DẠT/CAST AWAY00:25 – 02:55
SÂN GA/THE TERMINAL02:55 – 05:10
MAGGIE/MAGGIE05:10 – 06:50
BIỆT KÍCH/COMMANDO06:50 – 08:25
TRUY TÌM HẠNH PHÚC/THE PURSUIT OF HAPPYNESS08:25 – 10:30
CÔNG CHÚA TÓC MÂY/TANGLED10:30 – 12:15
NHỮNG CÔ NÀNG DA TRẮNG/WHITE CHICKS12:15 – 14:10
RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN/TRANSFORMERS14:10 – 16:40
EDDIE ĐẠI BÀNG/EDDIE THE EAGLE16:40 – 18:30
JONAH HEX/JONAH HEX18:30 – 20:00
LIỀU THUỐC CHỮA BỆNH/A CURE FOR WELLNESS20:00 – 22:30
TRUY TÌM KÝ ỨC/TOTAL RECALL22:30 – 23:59
Lịch phát sóng Star Movies 11/1/2018