nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng Star Movies 10/1/2018

Lịch phát sóng Star Movies 10/1/2018
SA MẠC/DESIERTO01:05 – 02:40
QUỶ ÁM/INCARNATE02:40 – 04:15
CÔ GÁI VÀ GÃ KHỔNG LỒ/COLOSSAL04:15 – 06:10
TIỆM SÁCH CÂY CẦU CỦA KAREN KINGSBURY PHẦN 2/KAREN KINGSBURY’S THE BRIDGE 206:10 – 07:40
NHỮNG CÔ NÀNG DA TRẮNG/WHITE CHICKS07:40 – 09:35
ĐƯỜNG ĐẾN TÂM LINH/THE DARJEELING LIMITED09:35 – 11:10
CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBÊ: NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI/PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END11:10 – 14:00
BIỆT KÍCH/COMMANDO14:00 – 15:40
CHÀNG KỴ BINH CÔ ĐỘC/THE LONE RANGER15:40 – 18:15
CÔNG CHÚA TÓC MÂY/TANGLED18:15 – 20:00
RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN/TRANSFORMERS20:00 – 22:30
NHỮNG KẺ CHIẾM ĐOẠT/TAKERS22:30 – 23:59
Lịch phát sóng Star Movies 10/1/2018