nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/12/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/12/2018
 • 00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 55 (Đài Loan)
 • 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 63 (Hàn Quốc)
 • 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 64 (Hàn Quốc)
 • 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 91 (Hàn Quốc)
 • 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 9 (Philippines)
 • 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 2 (Trung Quốc)
 • 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 55 (Đài Loan)
 • 07:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 2 (Trung Quốc)
 • 08:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 9 (Philippines)
 • 09:45:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 91 (Hàn Quốc)
 • 10:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 2 (Trung Quốc)
 • 11:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 9 (Philippines)
 • 12:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 56 (Đài Loan)
 • 13:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 91 (Hàn Quốc)
 • 14:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 2 (Trung Quốc)
 • 15:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 9 (Philippines)
 • 16:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 56 (Đài Loan)
 • 17:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 65 (Hàn Quốc)
 • 18:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 66 (Hàn Quốc)
 • 19:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 92 (Hàn Quốc)
 • 20:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 10 (Philippines)
 • 21:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 3 (Trung Quốc)
 • 22:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 56 (Đài Loan)
 • 23:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 92 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/12/2018