nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/10/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/10/2019
00:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 27 (Singapore)
01:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 27 (Philippines)
02:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 42 (Hong Kong)
03:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 2 (Hàn Quốc)
04:00:00SƠN HẢI KINH – Tâp 22 (Trung Quốc)
05:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 33 (Cuối) (Thái Lan)
06:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 27 (Singapore)
07:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 33 (Cuối) (Thái Lan)
08:00:00SƠN HẢI KINH – Tâp 22 (Trung Quốc)
09:45:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 2 (Hàn Quốc)
10:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 33 (Cuối) (Thái Lan)
11:00:00SƠN HẢI KINH – Tâp 22 (Trung Quốc)
12:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 28 (Singapore)
13:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 2 (Hàn Quốc)
14:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 33 (Cuối) (Thái Lan)
15:00:00SƠN HẢI KINH – Tâp 22 (Trung Quốc)
16:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 28 (Singapore)
17:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 28 (Cuối) (Philippines)
18:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 43 (Hong Kong)
19:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 3 (Hàn Quốc)
20:00:00SƠN HẢI KINH – Tâp 23 (Trung Quốc)
21:00:00CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 1 (Thái Lan)
22:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 28 (Singapore)
23:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 3 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/10/2019