nGày 19/03/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/1/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/1/2019
 • 00:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 13 (Thái Lan)
 • 01:00:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tâp 2 (Ấn Độ)
 • 02:00:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tâp 3 (Ấn Độ)
 • 03:00:00MẶT NẠ – Tập 2 (Hàn Quốc)
 • 04:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 12 (Đài Loan)
 • 05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 33 (Trung Quốc)
 • 06:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 13 (Thái Lan)
 • 07:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 33 (Trung Quốc)
 • 08:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 12 (Đài Loan)
 • 09:45:00MẶT NẠ – Tập 2 (Hàn Quốc)
 • 10:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 33 (Trung Quốc)
 • 11:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 12 (Đài Loan)
 • 12:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 14 (Thái Lan)
 • 13:00:00MẶT NẠ – Tập 2 (Hàn Quốc)
 • 14:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 33 (Trung Quốc)
 • 15:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 12 (Đài Loan)
 • 16:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 14 (Thái Lan)
 • 17:00:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 4 (Ấn Độ)
 • 18:00:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 5 (Ấn Độ)
 • 19:00:00MẶT NẠ – Tập 3 (Hàn Quốc)
 • 20:00:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 13 (Đài Loan)
 • 21:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 34 (Trung Quốc)
 • 22:00:00TRĂM MỐI ĐƯỜNG TƠ – Tập 14 (Thái Lan)
 • 23:00:00MẶT NẠ – Tập 3 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/1/2019