17 April, 2021

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/8/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/8/2020

00:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 33 (Đài Loan)
01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 5 (Đài Loan)
02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 43 (Đài Loan)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 24 (Hàn Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 6 (Trung Quốc)
05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 44 (Trung Quốc)
06:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 33 (Đài Loan)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 44 (Trung Quốc)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 6 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 5 (Đài Loan)
10:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 43 (Đài Loan)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 24 (Hàn Quốc)
12:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 34 (Đài Loan)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 6 (Trung Quốc)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 44 (Trung Quốc)
15:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 34 (Đài Loan)
16:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 43 (Đài Loan)
17:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 6 (Đài Loan)
18:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 44 (Đài Loan)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 25 (Hàn Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 7 (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 45 (Trung Quốc)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 25 (Hàn Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 7 (Trung Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/8/2020