nGày 19/11/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/11/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/11/2018
 • 00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 24 (Đài Loan)
 • 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tâp 1 (Hàn Quốc)
 • 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tâp 2 (Hàn Quốc)
 • 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 60 (Hàn Quốc)
 • 04:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 21 (Philippines)
 • 05:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 11 (Trung Quốc)
 • 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 24 (Đài Loan)
 • 07:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 11 (Trung Quốc)
 • 08:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 21 (Philippines)
 • 09:45:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 60 (Hàn Quốc)
 • 10:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 11 (Trung Quốc)
 • 11:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 21 (Philippines)
 • 12:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 25 (Đài Loan)
 • 13:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 60 (Hàn Quốc)
 • 14:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 11 (Trung Quốc)
 • 15:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 21 (Philippines)
 • 16:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 25 (Đài Loan)
 • 17:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tâp 3 (Hàn Quốc)
 • 18:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 4 (Hàn Quốc)
 • 19:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 61 (Hàn Quốc)
 • 20:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 22 (Philippines)
 • 21:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 12 (Trung Quốc)
 • 22:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 25 (Đài Loan)
 • 23:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 61 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/11/2018