nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/10/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/10/2018
 • 00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 43 (Trung Quốc)
 • 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 65 (Đài Loan)
 • 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 66 (Đài Loan)
 • 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 29 (Hàn Quốc)
 • 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 42 (Đài Loan)
 • 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 30 (Trung Quốc)
 • 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 43 (Trung Quốc)
 • 07:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 30 (Trung Quốc)
 • 08:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 42 (Đài Loan)
 • 09:45:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 29 (Hàn Quốc)
 • 10:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 30 (Trung Quốc)
 • 11:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 42 (Đài Loan)
 • 12:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 44 (Trung Quốc)
 • 13:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 29 (Hàn Quốc)
 • 14:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 30 (Trung Quốc)
 • 15:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 42 (Đài Loan)
 • 16:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 44 (Trung Quốc)
 • 17:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 67 (Đài Loan)
 • 18:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 68 (Đài Loan)
 • 19:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 30 (Hàn Quốc)
 • 20:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 43 (Đài Loan)
 • 21:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 31 (Trung Quốc)
 • 22:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 44 (Trung Quốc)
 • 23:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 30 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 8/10/2018