nGày 25/03/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/12/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/12/2018
 • 00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 52 (Đài Loan)
 • 01:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 57 (Hàn Quốc)
 • 02:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 58 (Hàn Quốc)
 • 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 88 (Hàn Quốc)
 • 04:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 6 (Philippines)
 • 05:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 39 (Trung Quốc)
 • 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 52 (Đài Loan)
 • 07:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 39 (Trung Quốc)
 • 08:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 6 (Philippines)
 • 09:45:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 88 (Hàn Quốc)
 • 10:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 39 (Trung Quốc)
 • 11:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 6 (Philippines)
 • 12:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 53 (Đài Loan)
 • 13:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 88 (Hàn Quốc)
 • 14:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 39 (Trung Quốc)
 • 15:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 6 (Philippines)
 • 16:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 53 (Đài Loan)
 • 17:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 59 (Hàn Quốc)
 • 18:00:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 60 (Hàn Quốc)
 • 19:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 89 (Hàn Quốc)
 • 20:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 7 (Philippines)
 • 21:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 40 (Cuối) (Trung Quốc)
 • 22:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 53 (Đài Loan)
 • 23:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 89 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 6/12/2018