nGày 21/04/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/11/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/11/2018
 • 00:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 21 (Đài Loan)
 • 01:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 35 (Đài Loan)
 • 02:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 36 (Đài Loan)
 • 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 57 (Hàn Quốc)
 • 04:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 18 (Philippines)
 • 05:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 8 (Trung Quốc)
 • 06:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 21 (Đài Loan)
 • 07:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 8 (Trung Quốc)
 • 08:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 18 (Philippines)
 • 09:45:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 57 (Hàn Quốc)
 • 10:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 8 (Trung Quốc)
 • 11:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 18 (Philippines)
 • 12:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 22 (Đài Loan)
 • 13:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 57 (Hàn Quốc)
 • 14:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 8 (Trung Quốc)
 • 15:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 18 (Philippines)
 • 16:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 22 (Đài Loan)
 • 17:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 37 (Đài Loan)
 • 18:00:00YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 38 (Đài Loan)
 • 19:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 58 (Hàn Quốc)
 • 20:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 19 (Philippines)
 • 21:00:00TRUYỀN THUYẾT THANH KHÂU HỒ – Tập 9 (Trung Quốc)
 • 22:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 22 (Đài Loan)
 • 23:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 58 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 5/11/2018