16 January, 2021

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/8/2020

00:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 29 (Đài Loan)
01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 1 (Đài Loan)
02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 39 (Đài Loan)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 20 (Hàn Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 2 (Trung Quốc)
05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 40 (Trung Quốc)
06:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 29 (Đài Loan)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 40 (Trung Quốc)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 2 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 1 (Đài Loan)
10:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 39 (Đài Loan)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 20 (Hàn Quốc)
12:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 30 (Đài Loan)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 2 (Trung Quốc)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 40 (Trung Quốc)
15:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 30 (Đài Loan)
16:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 39 (Đài Loan)
17:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 2 (Đài Loan)
18:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 40 (Đài Loan)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 21 (Hàn Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 3 (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 41 (Trung Quốc)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 21 (Hàn Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 3 (Trung Quốc)