21 October, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/7/2020

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 85 (Philippines)
01:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 10 (Singapore)
02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 8 (Đài Loan)
03:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 4 (Singapore)
04:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 9 (Trung Quốc)
05:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 84 (Philippines)
06:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 85 (Philippines)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 9 (Trung Quốc)
08:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 9 (Trung Quốc)
09:45:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 4 (Singapore)
10:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 9 (Trung Quốc)
11:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 86 (Philippines)
12:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 87 (Philippines)
13:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 10 (Singapore)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 9 (Trung Quốc)
15:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 9 (Trung Quốc)
16:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 8 (Đài Loan)
17:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 11 (Singapore)
18:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 9 (Đài Loan)
19:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 5 (Singapore)
20:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 10 (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 10 (Trung Quốc)
22:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 5 (Singapore)
23:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 86 (Philippines)