1 November, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 4/10/2020

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 50 (Cuối) (Trung Quốc)
01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 62 (Đài Loan)
02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 44 (Trung Quốc)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 81 (Hàn Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 63 (Trung Quốc)
05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 1 (Thái Lan)
06:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 50 (Cuối) (Trung Quốc)
07:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 1 (Thái Lan)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 63 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 62 (Đài Loan)
10:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 44 (Trung Quốc)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 81 (Hàn Quốc)
12:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 1 (Mexico)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 63 (Trung Quốc)
14:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 1 (Thái Lan)
15:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 1 (Mexico)
16:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 44 (Trung Quốc)
17:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 63 (Đài Loan)
18:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 45 (Trung Quốc)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 82 (Hàn Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 64 (Trung Quốc)
21:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 2 (Thái Lan)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 82 (Hàn Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 64 (Trung Quốc)