2 December, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 31/10/2020

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 27 (Mexico)
01:00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 16 (Đài Loan)
02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 7 (Trung Quốc)
03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 15 (Trung Quốc)
04:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 3 (Singapore)
05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 28 (Cuối) (Thái Lan)
06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 27 (Mexico)
07:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 28 (Cuối) (Thái Lan)
08:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 3 (Singapore)
09:45:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 16 (Đài Loan)
10:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 7 (Trung Quốc)
11:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 15 (Trung Quốc)
12:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 28 (Mexico)
13:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 3 (Singapore)
14:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 28 (Cuối) (Thái Lan)
15:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 28 (Mexico)
16:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 7 (Trung Quốc)
17:00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 17 (Đài Loan)
18:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 8 (Trung Quốc)
19:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 16 (Trung Quốc)
20:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 4 (Singapore)
21:00:00 PHÉP THỬ TÌNH YÊU – Tập 1 (Thái Lan)
22:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 16 (Trung Quốc)
23:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 4 (Singapore)