28 January, 2021

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/9/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/9/2020

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 19 (Trung Quốc)
01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 31 (Đài Loan)
02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 13 (Trung Quốc)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 50 (Hàn Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 32 (Trung Quốc)
05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 70 (Trung Quốc)
06:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 19 (Trung Quốc)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 70 (Trung Quốc)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 32 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 31 (Đài Loan)
10:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 13 (Trung Quốc)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 50 (Hàn Quốc)
12:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 20 (Trung Quốc)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 32 (Trung Quốc)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 70 (Trung Quốc)
15:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 20 (Trung Quốc)
16:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 13 (Trung Quốc)
17:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 32 (Đài Loan)
18:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 14 (Trung Quốc)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 51 (Hàn Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 33 (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 71 (Trung Quốc)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 51 (Hàn Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 33 (Trung Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 3/9/2020