28 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/11/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/11/2020

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 56 (Mexico)
01:00:00 SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 13 (Singapore)
02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 36 (Trung Quốc)
03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 44 (Trung Quốc)
04:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 32 (Singapore)
05:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 7 (Ấn Độ)
06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 56 (Mexico)
07:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 7 (Ấn Độ)
08:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 32 (Singapore)
09:45:00 SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 13 (Singapore)
10:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 36 (Trung Quốc)
11:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 44 (Trung Quốc)
12:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 57 (Mexico)
13:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 32 (Singapore)
14:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 7 (Ấn Độ)
15:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 57 (Mexico)
16:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 36 (Trung Quốc)
17:00:00 SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 14 (Singapore)
18:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 37 (Trung Quốc)
19:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 45 (Cuối) (Trung Quốc)
20:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 33 (Singapore)
21:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 8 (Ấn Độ)
22:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 45 (Cuối) (Trung Quốc)
23:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 33 (Singapore)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 29/11/2020