27 September, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/8/2020

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 13 (Trung Quốc)
01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 25 (Đài Loan)
02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 7 (Trung Quốc)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 44 (Hàn Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 26 (Trung Quốc)
05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 64 (Trung Quốc)
06:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 13 (Trung Quốc)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 64 (Trung Quốc)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 26 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 25 (Đài Loan)
10:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 7 (Trung Quốc)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 44 (Hàn Quốc)
12:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 14 (Trung Quốc)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 26 (Trung Quốc)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 64 (Trung Quốc)
15:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 14 (Trung Quốc)
16:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 7 (Trung Quốc)
17:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 26 (Đài Loan)
18:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 8 (Trung Quốc)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 45 (Hàn Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 27 (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 65 (Trung Quốc)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 45 (Hàn Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 27 (Trung Quốc)