nGày 05/04/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/3/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/3/2020
00:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 177 (Đài Loan)
01:00:00LÀM DÂU XỨ LẠ – Tâp 14 (Đài Loan)
02:00:00THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 33 (Singapore)
03:00:00MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 93 (Mexico)
04:00:00TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 79 (Trung Quốc)
05:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 176 (Đài Loan)
06:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 177 (Đài Loan)
07:00:00ẨN DANH – Tập 12 (Hàn Quốc)
08:00:00TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 79 (Trung Quốc)
09:45:00MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 93 (Mexico)
10:00:00ẨN DANH – Tập 12 (Hàn Quốc)
11:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 178 (Đài Loan)
12:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 179 (Đài Loan)
13:00:00LÀM DÂU XỨ LẠ – Tâp 14 (Đài Loan)
14:00:00ẨN DANH – Tập 12 (Hàn Quốc)
15:00:00TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 79 (Trung Quốc)
16:00:00THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 33 (Singapore)
17:00:00LÀM DÂU XỨ LẠ – Tâp 15 (Đài Loan)
18:00:00THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 34 (Singapore)
19:00:00MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 94 (Mexico)
20:00:00TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 80 (Trung Quốc)
21:00:00ẨN DANH – Tập 13 (Hàn Quốc)
22:00:00MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 94 (Mexico)
23:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 178 (Đài Loan)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 28/3/2020