nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 27/3/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 27/3/2019
00:00:00MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 6 (Singapore)
01:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 37 (Đài Loan)
02:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 38 (Đài Loan)
03:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 50 (Đài Loan)
04:00:00GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 29 (Singapore)
05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 35 (Trung Quốc)
06:00:00MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 6 (Singapore)
07:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 35 (Trung Quốc)
08:00:00GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 29 (Singapore)
09:45:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 50 (Đài Loan)
10:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 35 (Trung Quốc)
11:00:00GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 29 (Singapore)
12:00:00MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 7 (Singapore)
13:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 50 (Đài Loan)
14:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 35 (Trung Quốc)
15:00:00GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 29 (Singapore)
16:00:00MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 7 (Singapore)
17:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 39 (Đài Loan)
18:00:00ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 40 (Đài Loan)
19:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 51 (Đài Loan)
20:00:00GIÁC QUAN THỨ SÁU – Tập 30 (Cuối) (Singapore)
21:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 36 (Trung Quốc)
22:00:00MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 7 (Singapore)
23:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 51 (Đài Loan)

 

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 27/3/2019