1 November, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/9/2020

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 41 (Trung Quốc)
01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 53 (Đài Loan)
02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 35 (Trung Quốc)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 72 (Hàn Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 54 (Trung Quốc)
05:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 12 (Thái Lan)
06:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 41 (Trung Quốc)
07:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 12 (Thái Lan)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 54 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 53 (Đài Loan)
10:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 35 (Trung Quốc)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 72 (Hàn Quốc)
12:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 42 (Trung Quốc)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 54 (Trung Quốc)
14:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 12 (Thái Lan)
15:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 42 (Trung Quốc)
16:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 35 (Trung Quốc)
17:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 54 (Đài Loan)
18:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 36 (Trung Quốc)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 73 (Hàn Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 55 (Trung Quốc)
21:00:00 HOÀNG CUNG – Tập 13 (Thái Lan)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 73 (Hàn Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 55 (Trung Quốc)