21 October, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/7/2020

00:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 19 (Đài Loan)
01:00:00 VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU – Tập 11 (Singapore)
02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 29 (Đài Loan)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 10 (Hàn Quốc)
04:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 30 (Trung Quốc)
05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 30 (Trung Quốc)
06:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 19 (Đài Loan)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 30 (Trung Quốc)
08:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 30 (Trung Quốc)
09:45:00 VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU – Tập 11 (Singapore)
10:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 29 (Đài Loan)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 10 (Hàn Quốc)
12:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 20 (Đài Loan)
13:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 30 (Trung Quốc)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 30 (Trung Quốc)
15:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 20 (Đài Loan)
16:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 29 (Đài Loan)
17:00:00 VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU – Tập 12 (Singapore)
18:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 30 (Đài Loan)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 11 (Hàn Quốc)
20:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 31 (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 31 (Trung Quốc)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 11 (Hàn Quốc)
23:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 31 (Trung Quốc)