31 October, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 24/6/2020

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 65 (Philippines)
01:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 20 (Cuối) (Singapore)
02:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 75
03:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 16 (Singapore)
04:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 38 (Trung Quốc)
05:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 64 (Philippines)
06:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 65 (Philippines)
07:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 29 (Singapore)
08:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 38 (Trung Quốc)
09:45:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 16 (Singapore)
10:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 29 (Singapore)
11:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 66 (Philippines)
12:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 67 (Philippines)
13:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 20 (Cuối) (Singapore)
14:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 29 (Singapore)
15:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 38 (Trung Quốc)
16:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 75
17:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 1 (Singapore)
18:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 76
19:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 17 (Singapore)
20:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 39 (Cuối) (Trung Quốc)
21:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 30 (Cuối) (Singapore)
22:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 17 (Singapore)
23:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 66 (Philippines)