nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/4/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/4/2019
00:00:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 13 (Singapore)
01:00:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 18 (Singapore)
02:00:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 19 (Singapore)
03:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 77 (Đài Loan)
04:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 26 (Mexico)
05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 62 (Trung Quốc)
06:00:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 13 (Singapore)
07:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 62 (Trung Quốc)
08:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 26 (Mexico)
09:45:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 77 (Đài Loan)
10:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 62 (Trung Quốc)
11:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 26 (Mexico)
12:00:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 14 (Singapore)
13:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 77 (Đài Loan)
14:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 62 (Trung Quốc)
15:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 26 (Mexico)
16:00:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 14 (Singapore)
17:00:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 20 (Singapore)
18:00:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 21 (Singapore)
19:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 78 (Đài Loan)
20:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 27 (Mexico)
21:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 63 (Trung Quốc)
22:00:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 14 (Singapore)
23:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 78 (Đài Loan)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/4/2019