nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/6/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/6/2019
00:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 5 (Singapore)
01:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 31 (Hàn Quốc)
02:00:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 15 (Trung Quốc)
03:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 55 (Hàn Quốc)
04:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 86 (Mexico)
05:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 14 (Philippines)
06:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 5 (Singapore)
07:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 14 (Philippines)
08:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 86 (Mexico)
09:45:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 55 (Hàn Quốc)
10:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 14 (Philippines)
11:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 86 (Mexico)
12:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 6 (Singapore)
13:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 55 (Hàn Quốc)
14:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 14 (Philippines)
15:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 86 (Mexico)
16:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 6 (Singapore)
17:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 32 (Hàn Quốc)
18:00:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 16 (Trung Quốc)
19:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 56 (Hàn Quốc)
20:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 87 (Mexico)
21:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 15 (Philippines)
22:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 6 (Singapore)
23:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 56 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/6/2019