nGày 24/01/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/9/2017

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/9/2017
00:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 20 (Trung Quốc)
01:00RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 26 (Ấn Độ)
02:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 11 (Đài Loan)
03:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 19 (Hàn Quốc)
04:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 5 (Đài Loan)
05:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 69 (Trung Quốc)
06:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 20 (Trung Quốc)
07:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 11 (Đài Loan)
08:00RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 26 (Ấn Độ)
09:45MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 19 (Hàn Quốc)
10:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 69 (Trung Quốc)
11:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 5 (Đài Loan)
12:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 21 (Trung Quốc)
13:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 19 (Hàn Quốc)
14:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 69 (Trung Quốc)
15:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 5 (Đài Loan)
16:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 21 (Trung Quốc)
17:00RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 27 (Ấn Độ)
18:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 12 (Đài Loan)
19:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 20 (Hàn Quốc)
20:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 6 (Đài Loan)
21:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 70 (Trung Quốc)
22:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 21 (Trung Quốc)
23:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 20 (Hàn Quốc)

 

Comments

comments

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/9/2017