28 January, 2021

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/8/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/8/2020

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 6 (Trung Quốc)
01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 18 (Đài Loan)
02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 56 (Cuối) (Đài Loan)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 37 (Hàn Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 19 (Trung Quốc)
05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 57 (Trung Quốc)
06:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 6 (Trung Quốc)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 57 (Trung Quốc)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 19 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 18 (Đài Loan)
10:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 56 (Cuối) (Đài Loan)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 37 (Hàn Quốc)
12:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 7 (Trung Quốc)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 19 (Trung Quốc)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 57 (Trung Quốc)
15:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 7 (Trung Quốc)
16:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 56 (Cuối) (Đài Loan)
17:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 19 (Đài Loan)
18:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tâp 1 (Trung Quốc)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 38 (Hàn Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 20 (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 58 (Trung Quốc)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 38 (Hàn Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 20 (Trung Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/8/2020