nGày 20/01/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/5/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/5/2018
00:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 63 (Philippines)
01:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 15 (Thái Lan)
02:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 20 (Trung Quốc)
03:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 80 (Hàn Quốc)
04:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 16 (Thái Lan)
05:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 33 (Trung Quốc)
06:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 63 (Philippines)
07:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 20 (Trung Quốc)
08:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 15 (Thái Lan)
09:45BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 80 (Hàn Quốc)
10:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 33 (Trung Quốc)
11:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 16 (Thái Lan)
12:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 64 (Philippines)
13:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 80 (Hàn Quốc)
14:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 33 (Trung Quốc)
15:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 16 (Thái Lan)
16:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 64 (Philippines)
17:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 16 (Thái Lan)
18:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 21 (Trung Quốc)
19:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 81 (Hàn Quốc)
20:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 17 (Thái Lan)
21:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 34 (Trung Quốc)
22:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 64 (Philippines)
23:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 81 (Hàn Quốc)

 

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/5/2018