25 October, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/10/2020

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 17 (Mexico)
01:00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 6 (Đài Loan)
02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 61 (Trung Quốc)
03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 5 (Trung Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 80 (Trung Quốc)
05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 18 (Thái Lan)
06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 17 (Mexico)
07:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 18 (Thái Lan)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 80 (Trung Quốc)
09:45:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 6 (Đài Loan)
10:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 61 (Trung Quốc)
11:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 5 (Trung Quốc)
12:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 18 (Mexico)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 80 (Trung Quốc)
14:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 18 (Thái Lan)
15:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 18 (Mexico)
16:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 61 (Trung Quốc)
17:00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tập 7 (Đài Loan)
18:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 62 (Trung Quốc)
19:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 6 (Trung Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 81 (Trung Quốc)
21:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 19 (Thái Lan)
22:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 6 (Trung Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 81 (Trung Quốc)