nGày 25/02/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/7/2017

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/7/2017
00:00MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 41 (Đài Loan)
01:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 82 (Ấn Độ)
02:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 30 (Đài Loan)
03:00QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 51 (Hàn Quốc)
04:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 12 (Singapore)
05:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 6 (Trung Quốc)
06:00PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 30 (Đài Loan)
07:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 30 (Đài Loan)
08:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 82 (Ấn Độ)
09:45QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 51 (Hàn Quốc)
10:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 6 (Trung Quốc)
11:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 12 (Singapore)
12:00MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 42 (Đài Loan)
13:00PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 30 (Đài Loan)
14:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 6 (Trung Quốc)
15:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 12 (Singapore)
16:00MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 42 (Đài Loan)
17:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 83 (Ấn Độ)
18:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 31 (Đài Loan)
19:00QUÁ KHỨ KHÔNG NGỦ YÊN – Tập 52 (Hàn Quốc)
20:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 13 (Singapore)
21:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 7 (Trung Quốc)
22:00PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 31 (Đài Loan)
23:00MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 42 (Đài Loan)

 

Comments

comments

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/7/2017