nGày 18/08/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/7/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/7/2019
00:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 33 (Singapore)
01:00:00VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 1 (Hàn Quốc)
02:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 5 (Trung Quốc)
03:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 5 (Hàn Quốc)
04:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 114 (Mexico)
05:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 42 (Philippines)
06:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 33 (Singapore)
07:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 42 (Philippines)
08:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 114 (Mexico)
09:45:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 5 (Hàn Quốc)
10:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 42 (Philippines)
11:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 114 (Mexico)
12:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 34 (Singapore)
13:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 5 (Hàn Quốc)
14:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 42 (Philippines)
15:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 114 (Mexico)
16:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 34 (Singapore)
17:00:00VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 2 (Hàn Quốc)
18:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 6 (Trung Quốc)
19:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 6 (Hàn Quốc)
20:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 115 (Mexico)
21:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 43 (Philippines)
22:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 34 (Singapore)
23:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 6 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/7/2019