3 March, 2021

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/1/2021

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/1/2021

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 90 (Mexico)
01:00:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 27 (Philippines)
02:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 32 (Đài Loan)
03:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 33 (Trung Quốc)
04:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 20 (Đài Loan)
05:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 41 (Ấn Độ)
06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 90 (Mexico)
07:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 41 (Ấn Độ)
08:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 20 (Đài Loan)
09:45:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 27 (Philippines)
10:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 32 (Đài Loan)
11:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 33 (Trung Quốc)
12:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 91 (Mexico)
13:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 20 (Đài Loan)
14:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 41 (Ấn Độ)
15:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 91 (Mexico)
16:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 32 (Đài Loan)
17:00:00 CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 28 (Cuối) (Philippines)
18:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 33 (Đài Loan)
19:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 34 (Trung Quốc)
20:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 21 (Đài Loan)
21:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 42 (Ấn Độ)
22:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 34 (Trung Quốc)
23:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 21 (Đài Loan)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 2/1/2021