27 September, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/8/2020

00:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 4 (Trung Quốc)
01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 16 (Đài Loan)
02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 54 (Đài Loan)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 35 (Hàn Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 17 (Trung Quốc)
05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 55 (Trung Quốc)
06:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 4 (Trung Quốc)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 55 (Trung Quốc)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 17 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 16 (Đài Loan)
10:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 54 (Đài Loan)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 35 (Hàn Quốc)
12:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 5 (Trung Quốc)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 17 (Trung Quốc)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 55 (Trung Quốc)
15:00:00 THIÊN KIM TRỞ VỀ – Tập 5 (Trung Quốc)
16:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 54 (Đài Loan)
17:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 17 (Đài Loan)
18:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 55 (Đài Loan)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 36 (Hàn Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 18 (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 56 (Trung Quốc)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 36 (Hàn Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 18 (Trung Quốc)