nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/8/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/8/2019
00:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 28 (Thái Lan)
01:00:00VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 31 (Hàn Quốc)
02:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 35 (Trung Quốc)
03:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 35 (Hàn Quốc)
04:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 26 (Trung Quốc)
05:00:00BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 17 (Thái Lan)
06:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 28 (Thái Lan)
07:00:00BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 17 (Thái Lan)
08:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 26 (Trung Quốc)
09:45:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 35 (Hàn Quốc)
10:00:00BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 17 (Thái Lan)
11:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 26 (Trung Quốc)
12:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 29 (Thái Lan)
13:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 35 (Hàn Quốc)
14:00:00BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 17 (Thái Lan)
15:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 26 (Trung Quốc)
16:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 29 (Thái Lan)
17:00:00VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 32 (Hàn Quốc)
18:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 36 (Trung Quốc)
19:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 36 (Hàn Quốc)
20:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 27 (Trung Quốc)
21:00:00BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 18 (Thái Lan)
22:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 29 (Thái Lan)
23:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 36 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/8/2019