nGày 22/01/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/5/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/5/2018
00:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 61 (Philippines)
01:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 13 (Thái Lan)
02:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 18 (Trung Quốc)
03:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 78 (Hàn Quốc)
04:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 14 (Thái Lan)
05:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 31 (Trung Quốc)
06:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 61 (Philippines)
07:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 18 (Trung Quốc)
08:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 13 (Thái Lan)
09:45BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 78 (Hàn Quốc)
10:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 31 (Trung Quốc)
11:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 14 (Thái Lan)
12:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 62 (Philippines)
13:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 78 (Hàn Quốc)
14:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 31 (Trung Quốc)
15:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 14 (Thái Lan)
16:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 62 (Philippines)
17:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 14 (Thái Lan)
18:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 19 (Trung Quốc)
19:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 79 (Hàn Quốc)
20:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 15 (Thái Lan)
21:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tập 32 (Trung Quốc)
22:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 62 (Philippines)
23:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 79 (Hàn Quốc

 

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/5/2018