nGày 26/03/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/4/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/4/2018
00:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 31 (Philippines)
01:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 175 (Ấn Độ)
02:00TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 28 (Singapore)
03:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 48 (Hàn Quốc)
04:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 46 (Singapore)
05:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tâp 1 (Trung Quốc)
06:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 31 (Philippines)
07:00TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 28 (Singapore)
08:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 175 (Ấn Độ)
09:45BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 48 (Hàn Quốc)
10:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tâp 1 (Trung Quốc)
11:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 46 (Singapore)
12:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 32 (Philippines)
13:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 48 (Hàn Quốc)
14:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tâp 1 (Trung Quốc)
15:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 46 (Singapore)
16:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 32 (Philippines)
17:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 176 (Ấn Độ)
18:00TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 29 (Singapore)
19:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 49 (Hàn Quốc)
20:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 47 (Singapore)
21:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tâp 2 (Trung Quốc)
22:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 32 (Philippines)
23:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 49 (Hàn Quốc)

 

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/4/2018