nGày 20/01/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/1/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/1/2020
00:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 39 (Đài Loan)
01:00:00PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tâp 6 (Đài Loan)
02:00:00KHANG HY VI HÀNH – Tập 48 (Trung Quốc)
03:00:00MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 24 (Mexico)
04:00:00TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 10 (Trung Quốc)
05:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 38 (Đài Loan)
06:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 39 (Đài Loan)
07:00:00CẶP ĐÔI HOÀN HẢO – Tập 18 (Thái Lan)
08:00:00TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 10 (Trung Quốc)
09:45:00MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 24 (Mexico)
10:00:00CẶP ĐÔI HOÀN HẢO – Tập 18 (Thái Lan)
11:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 40 (Đài Loan)
12:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 41 (Đài Loan)
13:00:00PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tâp 6 (Đài Loan)
14:00:00CẶP ĐÔI HOÀN HẢO – Tập 18 (Thái Lan)
15:00:00TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 10 (Trung Quốc)
16:00:00KHANG HY VI HÀNH – Tập 48 (Trung Quốc)
17:00:00PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tâp 7 (Đài Loan)
18:00:00KHANG HY VI HÀNH – Tập 49 (Trung Quốc)
19:00:00MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 25 (Mexico)
20:00:00TÂN HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH – Tập 11 (Trung Quốc)
21:00:00CẶP ĐÔI HOÀN HẢO – Tập 19 (Thái Lan)
22:00:00MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG – Tập 25 (Mexico)
23:00:00CON ĐƯỜNG DANH VỌNG – Tập 40 (Đài Loan)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/1/2020