nGày 29/02/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/9/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/9/2019
00:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 6 (Singapore)
01:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 6 (Philippines)
02:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 21 (Hong Kong)
03:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 65 (Hàn Quốc)
04:00:00SƠN HẢI KINH – Tâp 1 (Trung Quốc)
05:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 12 (Philippines)
06:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 6 (Singapore)
07:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 12 (Philippines)
08:00:00SƠN HẢI KINH – Tâp 1 (Trung Quốc)
09:45:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 65 (Hàn Quốc)
10:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 12 (Philippines)
11:00:00SƠN HẢI KINH – Tâp 1 (Trung Quốc)
12:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 7 (Singapore)
13:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 65 (Hàn Quốc)
14:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 12 (Philippines)
15:00:00SƠN HẢI KINH – Tâp 1 (Trung Quốc)
16:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 7 (Singapore)
17:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 7 (Philippines)
18:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 22 (Hong Kong)
19:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 66 (Hàn Quốc)
20:00:00SƠN HẢI KINH – Tâp 2 (Trung Quốc)
21:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 13 (Philippines)
22:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 7 (Singapore)
23:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 66 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/9/2019