nGày 18/08/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/7/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/7/2019
00:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 31 (Singapore)
01:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 57 (Hàn Quốc)
02:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tâp 3 (Trung Quốc)
03:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 3 (Hàn Quốc)
04:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 112 (Mexico)
05:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 40 (Philippines)
06:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 31 (Singapore)
07:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 40 (Philippines)
08:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 112 (Mexico)
09:45:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 3 (Hàn Quốc)
10:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 40 (Philippines)
11:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 112 (Mexico)
12:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 32 (Singapore)
13:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 3 (Hàn Quốc)
14:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 40 (Philippines)
15:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 112 (Mexico)
16:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 32 (Singapore)
17:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 58 (Cuối) (Hàn Quốc)
18:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 4 (Trung Quốc)
19:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 4 (Hàn Quốc)
20:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 113 (Mexico)
21:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 41 (Philippines)
22:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 32 (Singapore)
23:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 4 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/7/2019