nGày 16/11/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/4/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/4/2018
00:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 30 (Philippines)
01:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 174 (Ấn Độ)
02:00TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 27 (Singapore)
03:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 47 (Hàn Quốc)
04:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 45 (Singapore)
05:00LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 47 (Cuối) (Đài Loan)
06:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 30 (Philippines)
07:00TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 27 (Singapore)
08:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 174 (Ấn Độ)
09:45BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 47 (Hàn Quốc)
10:00LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 47 (Cuối) (Đài Loan)
11:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 45 (Singapore)
12:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 31 (Philippines)
13:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 47 (Hàn Quốc)
14:00LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 47 (Cuối) (Đài Loan)
15:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 45 (Singapore)
16:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 31 (Philippines)
17:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 175 (Ấn Độ)
18:00TIÊU THẬP NHẤT LANG – Tập 28 (Singapore)
19:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 48 (Hàn Quốc)
20:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 46 (Singapore)
21:00THÁNH KIẾM VÔ SONG – Tâp 1 (Trung Quốc)
22:00CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 31 (Philippines)
23:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 48 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 18/4/2018