nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/9/2017

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/9/2017
00:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 16 (Trung Quốc)
01:00RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 22 (Ấn Độ)
02:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 7 (Đài Loan)
03:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 15 (Hàn Quốc)
04:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tâp 1 (Đài Loan)
05:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 65 (Trung Quốc)
06:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 16 (Trung Quốc)
07:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 7 (Đài Loan)
08:00RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 22 (Ấn Độ)
09:45MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 15 (Hàn Quốc)
10:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 65 (Trung Quốc)
11:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tâp 1 (Đài Loan)
12:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 17 (Trung Quốc)
13:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 15 (Hàn Quốc)
14:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 65 (Trung Quốc)
15:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tâp 1 (Đài Loan)
16:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 17 (Trung Quốc)
17:00RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 23 (Ấn Độ)
18:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 8 (Đài Loan)
19:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 16 (Hàn Quốc)
20:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tâp 2 (Đài Loan)
21:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 66 (Trung Quốc)
22:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 17 (Trung Quốc)
23:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 16 (Hàn Quốc)

 

Comments

comments

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/9/2017